Skąd o nas wiesz?

google - 48%
bialystok.pl - 6.7%
inny portal turystyczny - 13.3%
ulotka - 6.7%
od znajomych - 25.3%

znajdź nas na facebooku

rezerwacja

Cennik

 

Wyszczególnienie

Opłata
standardowa
1 doba*
Opłata za
kolejne
noclegi

10%
zniżki

1. -  młodzież szkolna
i akademicka do 26 lat
    - nauczyciele, opiekunowie grup wycieczkowych
    - pracownicy oświaty
20,00 15,00

18,00**

13,50

2. Pozostali turyści 30, 00 25,00

27,00**

22,50

Dzieci do lat 7 nie płacą za nocleg!

*     cena noclegu z pościelą

**   nocleg z 10% zniżką , przysługującą osobom posiadającym legitymację/kartę:

PTSM, IYHF, Euro26, ISIC, ITIC, Karta Planeta Młodych

Dodatkowe zniżki:

- 50% zniżki udzielamy dla:
- dzieci i opiekunów z domów dziecka i zakładów opiekuńczo-wychowawczych
- osób śpiących na dostawkach
- posiadaczy Złotej Odznaki PTSM

 
Warunki rezerwacji noclegów dla grup powyżej 15 osób


Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej,
nauczycielom i wychowawcom, członkom PTSM oraz  obcokrajowcom
należącym do IYHF. 

Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc
mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem  przestrzegania obowiązującego regulaminu schroniska.

 

1. Rezerwacji można dokonać:

  T.  +48 85 6524250
  
  e-mail : JLIB_HTML_CLOAKING

2. Rezerwację telefoniczną należy potwierdzić pisemnie w ciągu 3 dni.
3. Zamówienie powinno obejmować:
- dane potrzebne do wystawienia faktury, telefon kontaktowy oraz adres zamawiającego
- czas pobytu,
- liczbę uczestników.
4. Po dokonaniu rezerwacji lub jej pisemnym potwierdzeniu, zamawiający otrzymuje potwierdzenie rezerwacji, w której określamy wysokość oraz termin wpłaty zaliczki.
5. Zwrot zaliczki może nastąpić po pisemnym anulowaniu zamówienia oraz po potrąceniu opłaty storno-
opłata za odstąpienie od umowy wynajęcia miejsc noclegowych.
Opłata storno wynosi:
  • powyżej 1 miesiąca przed dniem przybycia     -    bez opłaty storno
  • do 1 miesiąca  przed dniem przybycia  -              40% ceny całego pobytu
  • do 1 tygodnia przed dniem przybycia -                 70 % ceny całego pobytu
  • w ostatnim tygodniu przed dniem przybycia  -      90 % całego pobytu


 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "PODLASIE"
Al. J. Piłsudskiego 7B, 15-443 Białystok
nr konta bankowego 09124011541111001035785166
Telefon: + 48 85 652-42-50,

© Hostel Podlasie 2014